• Follow Us

PROTEX SCREEN
Prolong your life

มุ้งลวดนาโนไฟเบอร์ป้องกันฝุ่นPM2.5
หนึ่งเดียวในประเทศไทย

       ดูแลปกป้องคุณและครอบครัวจากมลพิษทางอากาศฝุ่นPM2.5 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ้งลวดนาโนไฟเบอร์กันฝุ่นPM2.5 PROTEX SCREEN นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันละอองน้ำฝน และรังสียูวีเข้ามาในบริเวณบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      PROTEX SCREEN เราคือผู้นำเข้าและจำหน่ายมุ้งลวดนาโนไฟเบอร์กันฝุ่นPM2.5 สร้างสรรค์คุณค่าให้กับวงการมุ้งลวดไทยด้วยคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์แห่งความงามสู่บ้านสวยและปลอดภัยของคุณ

SPECIAL PROMOTION FOR YOU

สินค้าและบริการ

  • บริการติดตั้ง มุ้งลวดป้องกันฝุ่นPM2.5
  • บริการเปลี่ยน ผ้ามุ้งลวดเก่าเป็นมุ้งลวดป้องกันฝุ่นPM2.5 
  • ขายส่ง ผ้ามุ้งลวดกันฝุ่นPM2.5 สำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
Modern interior. Render image.
living-room-2569325_1280
home-1622401_1280
คุณเลือก PROTEX SCREEN
คุณจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้
factory

  ควันพิษจากอุตสาหกรรม

storm

ฝุ่น UV แมลง

flower

ละอองเกสร

pollution

  ควันจากท่อไอเสีย และน้ำฝน

factory

  ควันพิษจากอุตสาหกรรม

storm

PM2.5 UV

ยุง แมลง

flower

ละอองเกสร

และน้ำฝน

pollution

ควันจาก

ท่อไอเสีย 

ผลิตภัณฑ์ผ้ามุ้งลวด PROTEX SCREEN

PROTEX SCREEN รุ่น 5.0
PROTEX SCREEN รุ่น 2.0

ชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อใช้ Protex Screen

ประเภทการติดตั้ง

     มุ้งลวดนาโนป้องกันฝุ่น PM2.5 สามารถติดตั้งกับประตูหน้าต่าง ได้แก่ 

มุ้งบานเลื่อน

มุ้งบานเลื่อน

มุ้งแม่เหล็ก

มุ้งแม่เหล็ก

มุ้งบานกระทุ้ง

มุ้งบานกระทุ้ง

วิธีการติดตั้ง PROTEX SCREEN

Play Video
Play Video

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง PROTEX SCREEN